Aktualności arrow Przetargi
Przetargi
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU Drukuj Poleć znajomemu
23.04.2019.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU

na dzierżawę nieruchomości o powierzchni 2,2000 ha stanowiącej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 5088/21 i 5088/15 z wyłączeniem ciągu komunikacyjnego (drogi wewnątrz terenu) oraz prawo dzierżawy pomieszczenia na biuro-recepcję, toalety, natryski i punkt mycia naczyń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia wyłącznie usług prowadzenia pola namiotowego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie w sezonie letnim 2019 r.

 

Dnia 23 kwietnia 2019 r. o godz. 1000 Komisja Przetargowa w składzie:

1. Przewodniczący - Barbara Majchrzak

2. Członek - Filip Manuszak

3. Członek - Dariusz Małkowiak

stwierdziła, że nie wpłynęła żadna oferta na dzierżawę nieruchomości o pow. 2,2000 ha , stanowiącej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 5088/21 i 5088/15 w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

  Komisja Przetargowa

 
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY) Drukuj Poleć znajomemu
08.04.2019.

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzierżawę na sezon letni 2019 nieruchomości położonej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

 

Przedmiotem przetargu jest:

Prawo dzierżawy nieruchomości o powierzchni 2,2000 ha, stanowiącej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 5088/21 i 5088/15 z wyłączeniem ciągu komunikacyjnego /drogi wewnątrz terenu/ oraz prawo dzierżawy pomieszczenia na biuro-recepcję, toalety, natryski i punkt mycia naczyń w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia wyłącznie usług prowadzenia pola namiotowego w sezonie letnim 2019 r.

Cena wywoławcza wynosi: 60.000 zł netto + należny podatek vat

Wadium: 1.800 zł.

Szczegółowe zasady dzierżawy zostały określone i częściowo sprecyzowane w umowie dzierżawy /wzór/.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie OKSiR w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 3 w sali konferencyjnej / I piętro /.

Obecność oferentów nie jest obowiązkowa.

Rozstrzygniecie nastąpi w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 5 dni od zakończenia postępowania.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w kasie OKSiR lub na rachunek bankowy OKSiR nr 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001

do dnia składania ofert tj: do godz. 9.00 dnia 23 kwietnia 2019 r.

(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR)

Oferta powinna zawierać:

  • Wypełniony szczegółowo /załączony/ FORMULARZ OFERTY
  • kserokopie dowodu wpłaty wadium,
  • zaparafowany /załączony/ wzór umowy.

Oferty należy złożyć w siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przesłać listem poleconym z dopiskiem:

„Przetarg na dzierżawę nieruchomości w celu prowadzenia pola namiotowego w OW Skorzęcin” na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 23 kwietnia 2019r. do godz. 9.00

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał postępowanie zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu dzierżawy. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg, a nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu, bądź nie wpłaci 60% zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy staje się własnością OKSiR.

Bliższe informacje o przetargu dostępne są w siedzibie OKSiR lub pod numerem tel. 61 477 92 77 w godz. 8.00-15.00.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem OKSiR (61 477-92-77).

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zakończenia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki:

  1. FORMULARZ OFERTY
  2. WZÓR umowy
  3. Mapa (szkic) z zaznaczeniem w kolorze żółtym przedmiotu dzierżawy
  4. Regulamin przetargu

Witkowo, dnia 8 kwietnia 2019 r.

 
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU Drukuj Poleć znajomemu
05.04.2019.

na dzierżawę nieruchomości o powierzchni 2,2000 ha stanowiącej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 5088/21 i 5088/15 z wyłączeniem ciągu komunikacyjnego (drogi wewnątrz terenu) oraz prawo dzierżawy pomieszczenia na biuro-recepcję, toalety, natryski i punkt mycia naczyń

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia wyłącznie usług prowadzenia pola namiotowego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie w sezonie letnim 2019 r.

 

Dnia 4 kwietnia 2019 r. o godz. 900 Komisja Przetargowa w składzie:

1. Przewodniczący - Barbara Majchrzak

2. Członek - Magdalena Siewka

3. Członek - Dariusz Małkowiak

stwierdziła, że nie wpłynęła żadna oferta na dzierżawę nieruchomości o pow. 2,2000 ha, stanowiącej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 5088/21 i 5088/15 w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Komisja Przetargowa
 
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY Drukuj Poleć znajomemu
11.03.2019.

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzierżawę na sezon letni 2019 nieruchomości położonej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

 

Przedmiotem przetargu jest:

Prawo dzierżawy nieruchomości o powierzchni 2,2000 ha, stanowiącej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 5088/21 i 5088/15 z wyłączeniem ciągu komunikacyjnego /drogi wewnątrz terenu/ oraz prawo dzierżawy pomieszczenia na biuro-recepcję, toalety, natryski i punkt mycia naczyń w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia wyłącznie usług prowadzenia pola namiotowego w sezonie letnim 2019 r.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 31