O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Licznik odwiedzin

3469599 Odwiedzających
Aktualno?ci
Puchar Polski Strong Man Drukuj Poleć znajomemu
02.07.2008.
Ireneusz Kura?, Artur Zieleniecki, Gabriel Kowalski, Grzegorz Peksa, Artur Patyk, Tyberiusz Kowalczyk, Aneta Florczyk - wielokrotna Mistrzyni ?wiata i Europy w zawodach "Strong Women", do tej pory niepokonana najsilniejsza kobieta ?wiata (ostatnio bra?a udzia? w telewizyjnym show - "Gwiazdy ta?cz? na lodzie"), uczestniczyli w sobot? 21 czerwca w zawodach Pucharu Polski Strong Man w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie.


Rywalizacja si?aczy by?a jednocze?nie otwarciem sezonu letniego.

Te sportowe widowisko zorganizowane zosta?o przez Urz?d Gminy i Miasta w Witkowie, O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie oraz Agencj? Artystyczn? „Harlem”.

Zawodnicy rywalizowali m.in. w konkurencjach: spacer buszmena, przetaczanie opony, spacer farmera, za?adunek kul, przeci?ganie ?ódki po piasku z hostess?, podnoszenie ci??arka i wrzucanie beczek na platform? stoj?c? w wodzie.
Ostatecznie Puchar Polski trafi? w r?ce Gabriela Kowalskiego, na podium stan?li równie? Artur Patyk i Tyberiusz Kowalczyk. Na dalszych miejscach uplasowali si? Artur Zieleniecki, Ireneusz Kura? oraz Grzegorz Peksa.

Zmagania strongmanów dope?ni? pokaz kulturystyczny Marcina Jab?o?skiego, który wzbudzi? zachwyt zw?aszcza u ?e?skiej cz??ci publiczno?ci.


Nie mniejsze emocje wywo?a? wyst?p kulturysty Jacka Dymka w repertuarze Elvisa Presleya.

Swoim udzia?em sobotni? imprez? u?wietni? tak?e Piotr "Wezyr" Madera - Mistrz ?wiata i dwukrotny Mistrz Polski w ta?cu breakdance (jeden z trzech tancerzy tego stylu, który zaprezentowa? swoje umiej?tno?ci przed papie?em Janem Paw?em II na prywatnej audiencji w Watykanie w 2004).


Du?a liczba publiczno?ci ?wiadczy z ca?? pewno?ci? o powodzeniu tej wakacyjnej imprezy.
 
« poprzedni artykuł