Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Goście na stronie

Odwiedza nas 8 gości

Licznik odwiedzin

3392928 Odwiedzających
Aktualności arrow Opłaty za wstęp i korzystanie
Opłaty za wstęp i korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie Drukuj Poleć znajomemu
16.06.2017.

ZARZĄDZENIE NR 42/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie: ustalenia opłat za wstęp i korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), w związku z § 1 uchwały Nr V/58/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo ustalania opłat i cen za korzystanie z obiektów i urządzeń w Ośrodku Wypoczynkowym Skorzęcin zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się następujące opłaty za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, z zastrzeżeniem ust 5.
1/ za jednodniowy wstęp motocyklem i motorowerem 5,00 zł
2/za jednodniowy wstęp pojazdem wielośladowym od poniedziałku do czwartku 8,00 zł
3/ za jednodniowy wstęp pojazdem wielośladowym od piątku do niedzieli 12,00 zł
4/ tygodniowa za wstęp pojazdem wielośladowym 60,00 zł
5/ dwutygodniowa za wstęp pojazdem wielośladowym 90,00 zł
6/ całosezonowa za wstęp pojazdem wielośladowym 200,00 zł
7/ całosezonowa dla mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo 50,00 zł
8/ całosezonowa dla użytkowników wieczystych i właścicieli gruntu 120,00 zł
2. Dzierżawcy gruntów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie wstęp na teren Ośrodka mają zapewniony na podstawie karnetów w ramach płaconego czynszu. Za dodatkowy karnet całosezonowy opłacają opłatę określoną w § 1 ust.1 pkt 6.
3. Opłaty wymienione w § 1 ust.1 pkt 1 - 8 ulegają obniżeniu o 50%, jeśli pojazd należy do osoby niepełnosprawnej, która okaże się dokumentem potwierdzającym tę okoliczność.
4. W przypadku braku potwierdzenia wjazdu na teren Ośrodka Wypoczynkowego, ustala się opłatę w wysokości 100,00 zł. Opłata jest niezależna od obowiązku opłat obowiązujących zgodnie z § 1.
5. Pobyt na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcin do 1,5 h jest bezpłatny.

§ 2.

1. Opłaty określone § 1 ust.1 pkt 1 - 3 dokonuje się w bezobsługowych automatach płatniczych znajdujących się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego.
2. Opłaty określone § 1 ust.1 pkt 4 – 8 i ust.4 dokonuje się u osoby obsługującej automaty płatnicze w recepcji przy bramie wjazdowej na teren Ośrodka Wypoczynkowego.
3. Osoby wymienione w § 1 ust.2 i ust.3 dokonują opłaty u osoby obsługującej automaty płatnicze w recepcji przy bramie wjazdowej na teren Ośrodka Wypoczynkowego.

§ 3.

Ustala się opłatę w wysokości 5.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT w sezonie za korzystanie z ciągów pieszo - jezdnych na terenie Ośrodka w celach komercyjnych.

§ 4.

Opłaty wymienionej w § 3 dokonuje się u Zarządcy Ośrodka Wypoczynkowego.

§ 5.

1. Ustala się opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie:
1/ z pola namiotowego w administracji OKSiR w Witkowie, (Komentarz: w przypadku wydzierżawienia pola namiotowego cennik ustala dzierżawca terenu)
2/ z domu wczasowego w administracji OKSiR w Witkowie,
3/ z domków letniskowych w administracji OKSiR w Witkowie,
4/ podczas tzw. „zielonych szkół”.

§ 6.

 (Komentarz: w przypadku wydzierżawienia pola namiotowego cennik ustala dzierżawca terenu)

1. Stawki opłat, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 – na polu namiotowym w okresie od 19.06.2019 r. do 02.09.2019 r. wynoszą:
1/ za pobyt osoby pełnoletniej – 8 zł za dobę,
2/ za pobyt młodzieży szkolnej lub studiującej (za okazaniem legitymacji) – 6 zł za dobę,
3/ dzieci do lat 6 zwolnione są z opłat za pobyt,
4/ ustawienie namiotu 1-3 osobowego – 10 zł za dobę,
5/ ustawienie namiotu 4-6 osobowego – 15 zł za dobę,
6/ ustawienie namiotu powyżej 6 osób – 20 zł za dobę,
7/ ustawienie przyczepy campingowej do 4m długości – 15 zł za dobę + 5 zł za dostawienie przedsionka przy przyczepie,
8/ ustawienie przyczepy 4m do 8m długości – 20 zł za dobę + 5 zł przedsionek,
9/ ustawienie przyczepy powyżej 8m długości – 25 zł za dobę + 5 zł przedsionek,
10/ ustawienie pojazdu typu BUS / camperobus …/ – 20 zł za dobę,
11/ postój samochodu osobowego – 10 zł za dobę,
12/ ustawienie motocykla, skutera – 5 zł za dobę.
2. Stawki określone w § 6 ust. 1 podlegają odpowiednio sumowaniu.

§ 7.

Stawki opłat o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 wynoszą:
1. W okresie od 01.05.2019 r. do 15.09.2019 r.
1/ pokój 4-5 osobowy z łazienką i aneksem kuchennym na piętrze – 200 zł za dobę,
2/ pokoju 2-4 osobowy z aneksem kuchennym i łazienką na parterze – 170 zł za dobę,
3/ pokój 2-osobowy z łazienką na piętrze 120 zł za dobę.
2. W terminach wcześniejszych i późniejszych niż określonych ust. 1 ceny ulegają obniżeniu o 30%.
3. Przy umowie całosezonowej istnieje możliwość dokonania opłaty z 20% upustem.

§ 8.

Stawki opłat o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 (domki letniskowe) wynoszą:
1. W okresie od 01.05.2019 r. do 15.09.2019 r.
- domek 3-4 osobowy z aneksem kuchennym i łazienką 125 zł za dobę.
2. W terminach wcześniejszych i późniejszych niż określonych ust. 1 cena ulega obniżeniu o 30%
3. Przy umowie całosezonowej istnieje możliwość dokonania opłaty z 20% upustem.

§ 9.

1.Stawka opłaty o której mowa w § 5 ust.1 pkt 4 (podczas tzw. ”zielonych szkół” ) od 06.05.2019 r. do 21.06.2019 r. i od 15.09. 2019 r. do 15.10.2019 r. wynosi 20 zł za dobę od osoby.
2.Termin „zielona szkoła” oznacza krótkotrwały (do 5 dób) pobyt zorganizowanych grup młodzieży szkolnej.

§ 10.

Poboru opłat wymienionych w § 6,§7, §8, §9 dokonuje Zarządca Ośrodka Wypoczynkowego.

§ 11.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Marian Gadziński

Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia opłat za wstęp i korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie (czytaj...)