Aktualności arrow Klauzula informacyjna
Opłaty za wstęp i korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie Drukuj Poleć znajomemu
16.06.2017.

ZARZĄDZENIE NR 48/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 02 czerwca 2020 r.

w sprawie: ustalenia opłat za wstęp i korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713/, w związku z § 1 uchwały Nr V/58/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo ustalania opłat i cen za korzystanie z obiektów i urządzeń w Ośrodku Wypoczynkowym Skorzęcin zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się następujące opłaty za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, z zastrzeżeniem ust 5.

1/ za jednodniowy wstęp motocyklem i motorowerem 5,00 zł
2/za jednodniowy wstęp pojazdem wielośladowym od poniedziałku do czwartku 10,00 zł
3/ za jednodniowy wstęp pojazdem wielośladowym od piątku do niedziel 15,00 zł
4/ tygodniowa za wstęp pojazdem wielośladowym 65,00 zł
5/ dwutygodniowa za wstęp pojazdem wielośladowym 100,00 zł
6/ całosezonowa za wstęp pojazdem wielośladowym 200,00 zł
7/ całosezonowa za wstęp pojazdem wielośladowym (aktywacja posiadanego karnety) 190,00 zł
8/ całosezonowa dla mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo 50,00 zł
9/ całosezonowa dla mieszkańców GiM Witkowo (aktywacja posiadanego karnetu) 40,00 zł
10/ duplikat karty wstępu 15,00 zł

2. Dzierżawcy gruntów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie wstęp na teren Ośrodka mają zapewniony na podstawie karnetów w ramach płaconego czynszu. Za dodatkowy karnet całosezonowy opłacają opłatę określoną w § 1 ust.1 pkt 6 lub pkt 7

3. Opłaty wymienione w § 1 ust.1 pkt 1 - 9 ulegają obniżeniu o 50%, jeśli pojazd należy do osoby niepełnosprawnej, która okaże się dokumentem potwierdzającym tę okoliczność.

4. W przypadku braku potwierdzenia wjazdu na teren Ośrodka Wypoczynkowego, ustala się opłatę w wysokości 120,00 zł. Opłata jest niezależna od obowiązku opłat obowiązujących zgodnie z § 1.

5. Pobyt na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcin do 1,5 h jest bezpłatny.

§ 2.

1. Opłaty określone § 1 ust.1 pkt 1 - 3 dokonuje się w bezobsługowych automatach płatniczych znajdujących się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego.

2. Opłaty określone § 1 ust.1 pkt 4 – 10 i ust.4 dokonuje się u osoby obsługującej automaty płatnicze w recepcji przy bramie wjazdowej na teren Ośrodka Wypoczynkowego.

3. Osoby wymienione w § 1 ust.2 i ust.3 dokonują opłaty u osoby obsługującej automaty płatnicze w recepcji przy bramie wjazdowej na teren Ośrodka Wypoczynkowego.

§ 3.

1. Ustala się opłatę w wysokości 5.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT w sezonie letnim 2020 r. za korzystanie za zgodą Zarządcy z ciągów pieszo - jezdnych na terenie Ośrodka w celach prowadzenia działalności gospodarczej.(np. wypożyczalnia rowerów napędzanych siłą mięśni).

2. Opłaty wymienionej w ust. 1 dokonuje się u Zarządcy Ośrodka Wypoczynkowego.

§ 4.

1. Ustala się opłatę w wysokości 1928,30 zł netto + obowiązujący podatek VAT w sezonie letnim 2020 r.za korzystanie za zgodą Burmistrza z plaży w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wypożyczalni sprzętu wodnego.

2. Opłaty wymienionej w ust. 1 dokonuje się na podstawie zawartej umowy dzierżawy gruntu z Gminą i Miastem Witkowo na warunkach określonych w umowie.

§ 5.

Ustala się opłaty za ustawienie namiotu lub zarejestrowanej przyczepy campingowej do 4,2 metrów długości na terenie posiadanym przez dzierżawców, najemców:

1. ustawienie namiotu - 30 zł za dobę,

2. ustawienie przyczepy campingowej - 50 zł za dobę.

§ 6.

1. Ustala się opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie:

1/ z domu wczasowego w administracji OKSiR w Witkowie,
2/ z domków letniskowych w administracji OKSiR w Witkowie,

§ 7.

1.Stawki opłat o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 wynoszą:

1/ pokój 4-5 osobowy z łazienką i aneksem kuchennym na piętrze – 200 zł za dobę,
2/ pokoju 2-4 osobowy z aneksem kuchennym i łazienką na parterze – 170 zł za dobę,
3/ pokój 2-osobowy z łazienką na piętrze 120 zł za dobę.

2. Przy umowie całosezonowej istnieje możliwość dokonania opłaty z 20% upustem.

§ 8.

1.Stawki opłat o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 wynoszą:

1/ domek 3-4 osobowy z aneksem kuchennym i łazienką 125 zł za dobę.

2. Przy umowie całosezonowej istnieje możliwość dokonania opłaty z 20% upustem.

§ 9.

Poboru opłat wymienionych w § 5,§ 7, § 8 dokonuje Zarządca Ośrodka Wypoczynkowego.

§ 10.

Traci moc zarządzenie nr 75/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za wstęp i korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Marian Gadziński

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »