O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Licznik odwiedzin

3517204 Odwiedzających
Aktualno?ci arrow Przetargi arrow ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU Drukuj Poleć znajomemu
20.04.2018.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU
na dzier?aw? stanowisk handlowych w sezonie letnim 2018
w O?rodku Wczasowym w Skorz?cinie


Dnia 20 kwietnia 2018 r. o godz. 11,oo Komisja Przetargowa w sk?adzie:
1. Przewodnicz?cy - Barbara Majchrzak
2. Cz?onek - Jadwiga Krzewi?ska
3. Cz?onek - Barbara Chrzanowska

Po sprawdzeniu wp?aconych wadium osób bior?cych udzia? w przetargu ofertowym dokona?a otwarcia ofert ?o?onych na dzier?aw? stanowisk handlowych w OW Skorz?cin.
Komisyjne otwarcie ofert odby?o si? w siedzibie O?rodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie godz. 11,00.

omisja przetargowa dokona?a oceny prawid?owo?ci z?o?enia ofert i og?osi?a, ?e w sprawie prowadzonegorzetargu wp?yn??a 1 oferta.

Ofert? uznano za wa?n?.

Rozstrzygni?cie przetargu odby?o si? o godz. 11,15

I. Stanowiska handlowe do prowadzenia dzia?alno?ci typowo handlowej (4 sztuki)
Stanowisko handlowe nr 1 - wybrano ofert? Weroniki Piniarskiej na kwot? 3.100,-z? netto
Stanowisko handlowe nr 2 - nie wp?yn??a ?adna oferta
Stanowisko handlowe nr 3 - nie wp?yn??a ?adna oferta
Stanowisko handlowe nr 4 - nie wp?yn??a ?adna oferta

Komisja Przetargowa

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »