O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Odwiedza nas 1 go∂ś

Licznik odwiedzin

3519928 OdwiedzajĪcych
Spotkania z kultur? ?ydowsk? w Skorz?cinie Drukuj Poleś znajomemu
16.07.2012.

Spotkania z kultur? ?ydowsk? w Skorz?cinieW sobot? 21 lipca od godziny 20.30 na letniej scenie plenerowej w Skorz?cinie wyst?pi zespó? muzyki ?ydowskie "Shalom". Organizatorami koncertu s?: Gmina Witkowo, O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie oraz Towarzystwo Wielkopolska Izrael. Patronat honorowy obj?li: Ambasada Izraela w Polsce, Marsza?ek Województwa Wielkopolskiego  Marek Wo?niak, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowa Krzysztof Szkudlarek. Mecenat nad koncertem obj?? Urz?d Marsza?kowski Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Gnie?nie, Urz?d Gminy w Witkowie oraz O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Spotkania z kultur? ?ydowsk? w Skorz?cinie

 

 
Rozta?czone "?wierszcze" w Skorz?cinie Drukuj Poleś znajomemu
16.07.2012.

Rozta?czone "?wierszcze" w Skorz?cinieO?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie  zorganizowa? w pi?tek 13 lipca prezentacje Zespo?u Artystycznego "?wierszcze" . Kilkuset osobowa widownia wielkimi brawami przyjmowa?a ka?d? z kilku prezentacji w wykonaniu 30 rozta?czonych dziewcz?t.

Czytaj ca≥o∂ś
 
Strzelanie z wiatrůwki Drukuj Poleś znajomemu
13.07.2012.

Strzelanie z wiatrówkiO?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza do udzia?u w turnieju strzeleckim z wiatrówki, który przeprowadzony zostanie 14 lipca w godzinach 11.00 – 18.00 przy Alei Handlowej w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie.

 
Ta?cz?ce "?wierszcze" Drukuj Poleś znajomemu
13.07.2012.

Ta?cz?ce "?wierszcze"O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza 13 lipca do obejrzenia prezentacji w wykonaniu Zespo?u Artystycznego „ ?wierszcze”. Letnia scena plenerowa w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie pocz?tek godzina 19.00

 
IV Turniej Pla?owej Pi?ki Siatkowej - Skorz?cin 2012 Drukuj Poleś znajomemu
11.07.2012.

IV Turniej Pla?owej Pi?ki Siatkowej - Skorz?cin 2012O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza do udzia?u w turnieju pla?owej pi?ki siatkowej, który rozegrany zostanie w niedziel? 15 lipca od godziny 10.00 na pla?y w Skorz?cinie. Zapisy przyjmowane s? do godziny 18.00 14 lipca. Wpisowe wynosi 10 z? od uczestnika.

Czytaj ca≥o∂ś
 
"Modernizacja Roku 2011" G?osuj na Skorz?cin Drukuj Poleś znajomemu
21.06.2012.
„Modernizacja Roku 2011” G?osuj na Gmin? WitkowoSzanowni Pa?stwo!
W 2012 r. Gmina Witkowo przyst?pi?a do Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2011” W ramach XVI Edycji Konkursu zg?oszono zako?czon? w 2011 r. inwestycj? zwi?zan? z rewitalizacj? O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie, zrealizowan? w ramach Projektu pt. „Zwi?kszenie atrakcyjno?ci turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizacj? O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie - II etap.” Zadanie by?o wspó?finansowane przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI „Turystyka i ?rodowisko kulturowe” Dzia?ania 6.1 „Turystyka”, Schematu I „Infrastruktura turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W zwi?zku z tym gor?co zach?cam mieszka?ców i mi?o?ników Gminy Witkowo do wzi?cia udzia?u w Plebiscycie i oddania swojego g?osu na zg?oszon? przez Gmin? Witkowo inwestycj? w zak?adce „Oddaj swój g?os na najlepsze modernizacje” w kategorii „Sport i rekreacja” na stronie www.modernizacjaroku.pl/plebiscyt.

Czytaj ca≥o∂ś
 
KALENDARZ IMPREZ Drukuj Poleś znajomemu
14.06.2012.

KALENDARZ IMPREZ ROZRYWKOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI O?RODKU WYPOCZYNKOWY W SKORZ?CINIE
LIPIEC - SIERPIE? 2012

2 - 6 lipca - Letnia Scena Plenerowa godzina 20.00 - cykl koncertów w ramach IV Mi?dzynarodowych Spotka? M?odych Wokalistów
6 lipca - Letnia Scena Plenerowa godzina 20.00 - koncert zespo?u De Facto
7 lipca - Letnia Scena Plenerowa godzina 20.30 - koncert Jana Wojdaka
14 lipca - Letnia Scena Plenerowa - koncert muzyki rozrywkowej godzina 19.00
14 - 15 lipca - III  Indywidualny Turniej Strzelecki z wiatrówki
21 lipca - Amfiteatr na Orlej Górze - godzina 21.00 - Koncert poezji ?piewanej
21 lipca - Letnia Scena Plenerowa - godzina 19.00 - Koncert zespo?u muzycznego (muzyka popularna)
28 lipca - Letnia Scena Plenerowa - wyst?p kabaretu „Made In China”
3 sierpnia - Amfiteatr na Orlej Górze - godzina 17.00 - Przedstawienie teatralne dla dzieci
4 sierpnia - Letnia Scena Plenerowa - godzina 20.00 - Koncert zespo?u muzycznego (muzyka rozrywkowa)
11 sierpnia - Letnia scena plenerowa - godzina 19.00 - Big Band Orkiestra - koncert
18 sierpnia - Letnia Scena Plenerowa - godzina 19.00 - Koncert zespo?u muzycznego (muzyka rozrywkowa)
25 sierpnia - Letnia Scena Plenerowa - godzina 19.00 - Koncert zespo?u muzycznego (muzyka rozrywkowa)


KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W SKORZ?CINIE
LIPIEC - SIERPIE? 2012

7 - 8 lipca - turniej pi?ki no?nej dru?yn pi?cioosobowych
15 lipca - turniej pla?owej pi?ki siatkowej
21 lipca - turniej tenisa ziemnego
28 lipca - koszykarki konkurs rzutów za 3 pkt
4 - 5 sierpnia - turniej pi?ki no?nej dru?yn pi?cioosobowych
12 sierpnia - turniej pla?owej pi?ki siatkowej
18 - 19 sierpnia - Mistrzostwa Wielkopolski w Pla?owej Pi?ce No?nej
18 - 19 sierpnia - III Indywidualny Turniej Strzelecki z wiatrówki o „ Br?zow? strzelb? Gniezna i Powiatu Gnie?nie?skiego
25 sierpnia - turniej tenisa ziemnego

Powy?sze propozycje programowe stanowi? wykaz imprez przewidzianych do realizacji. Jednak?e Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionym harmonogramie m. innym z uwagi na fakt i? realizacja imprez odbywa? b?dzie si? w konwencji plenerowej a w tym przypadku warunki atmosferyczne mog? wp?yn?? na dokonanie zmian programowych.

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w naszych propozycjach

 
Komunikat Drukuj Poleś znajomemu
04.06.2012.

Image O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie informuje, ?e k?pielisko na Jeziorze Niedzi?giel w Skorz?cinie w roku 2012 czynne b?dzie codziennie  od dnia 30 czerwca do dnia 31 sierpnia w godzinach 10.00 - 18.00.

Zapraszamy

 

 
O?rodek Wypoczynkowy w Skorz?cinie reklamowany na ITB w Berlinie 2012! Drukuj Poleś znajomemu
14.03.2012.

Reklama zach?caj?ca turystów do odwiedzania O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie zosta?a zaprezentowana na  targach turystycznych ITB w Berlinie . Targi , które odby?y si? na pocz?tku miesi?ca  odwiedzi?o ponad 172 tysi?ce  osób  s? jednymi z najwi?kszych przedsi?wzi?? reklamowych bran?y turystycznej w Europie.

O?rodek Wypoczynkowy w Skorz?cinie reklamowany  na ITB w  Berlinie 2012!

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 71 - 80 z 145