Otwarcie k?pieliska
02.06.2010.

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie informuje, ?e otwarcie k?pieliska strze?onego przy Jeziorze Niedzi?giel w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie nast?pi w roku 2010 w dniu 26 czerwca. K?pielisko strze?one b?dzie otwarte od 26 czerwca do 31 sierpnia codziennie w godzinach 10.00 - 18.00.