Koncert muzyczny w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie
12.07.2010.
ImageW pi?tek 9 lipca O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zorganizowa? koncert muzyczny w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie. Na scenie usytuowanej przy pla?y wyst?pi?o pi?cioro solistów oraz formacja muzyczna D?ipago z Gniezna. Troje wykonawców z miasta Uma? na Ukrainie - Bidenko Oleksandr, Kulieva Anastasasia oraz Sadownikowa Rita zaprezentowali w swoich recitalach utwory z gatunku pop jak równie? stylizowane kompozycje swojego regionu.

 Image

Emilia Kozielska oraz Izabela Krzewi?ska, na co dzie? uczestnicz?ce w zaj?ciach studia piosenki dzia?aj?cego w OKSiR w Witkowie zaprezentowa?y si? równie? licznie zebranej publiczno?ci z jak najlepszej strony. Koncert zosta? zorganizowany w ramach mi?dzynarodowych warsztatów wokalnych  prowadzonych przez najbli?sze dni przez OKSiR  w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie. Podsumowanie warsztatów jak równie? kolejny plenerowy koncert przewidziany jest na najbli?szy pi?tek 16 lipca.

Image

Image

Image

Image 

Image