Kalendarz imprez
05.07.2010.
Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie w sezonie letnim 2010
9 - 17 lipca Mi?dzynarodowe Warsztaty Wokalne
9 lipca Letnia scena plenerowa - koncert zespo?u "D?ipago" godzina 19.00
10 lipca Pokazowy turniej ditr jumping - pocz?tek godzina 18.00
11 lipca Konkurs pla?owy na najoryginalniejsz? budowl? z piasku - pocz?tek 14.00
14 lipca Letnia scena plenerowa - koncert uczestników Mi?dzynarodowych Warsztatów Wokalnych - pocz?tek godzina 19.00
16 lipca Letnia scena plenerowa - koncert uczestników Mi?dzynarodowych Warsztatów Wokalnych - pocz?tek godzina 19.00
22 lipca Otwarty konkurs koszykarski rzutów "za trzy" - pocz?tek godzina 19.00
24 lipca projekcja filmu w ramach kina plenerowego - pocz?tek godzina 22.00
25 lipca Konkurs pla?owy na najoryginalniejsz? budowl? z piasku - pocz?tek godzina 14.00
31 lipca II Otwarty turniej pla?owej pi?ki siatkowej kobiet i m??czyzn - pocz?tek godzina 10.00
31 lipca Turniej strzelectwa sportowego - pocz?tek godzina 13.00
7 - 8 sierpnia Otwarty turniej tenisa ziemnego – pocz?tek godzina 10.00
10 sierpnia Skorz?cin Cup 2010 turniej pi?ki no?nej dru?yn 6 - osobowych - pocz?tek godzina 16.00
15 sierpnia Konkurs na najoryginalniejsz? budowl? z piasku - pocz?tek godzina 13.00
21 sierpnia Letnia scena plenerowa - koncert muzyczny - pocz?tek godzina 18.00
21 - 22 sierpnia Mistrzostwa Wielkopolski w Pla?owej Pi?ce No?nej - pocz?tek godzina 10.00
28 sierpnia Letnia scena plenerowa - koncert muzyczny - pocz?tek godzina 18.00