Puchar Polski Strong Man
02.07.2008.
Ireneusz Kura?, Artur Zieleniecki, Gabriel Kowalski, Grzegorz Peksa, Artur Patyk, Tyberiusz Kowalczyk, Aneta Florczyk - wielokrotna Mistrzyni ?wiata i Europy w zawodach "Strong Women", do tej pory niepokonana najsilniejsza kobieta ?wiata (ostatnio bra?a udzia? w telewizyjnym show - "Gwiazdy ta?cz? na lodzie"), uczestniczyli w sobot? 21 czerwca w zawodach Pucharu Polski Strong Man w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie.


Rywalizacja si?aczy by?a jednocze?nie otwarciem sezonu letniego.

Te sportowe widowisko zorganizowane zosta?o przez Urz?d Gminy i Miasta w Witkowie, O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie oraz Agencj? Artystyczn? „Harlem”.

Zawodnicy rywalizowali m.in. w konkurencjach: spacer buszmena, przetaczanie opony, spacer farmera, za?adunek kul, przeci?ganie ?ódki po piasku z hostess?, podnoszenie ci??arka i wrzucanie beczek na platform? stoj?c? w wodzie.
Ostatecznie Puchar Polski trafi? w r?ce Gabriela Kowalskiego, na podium stan?li równie? Artur Patyk i Tyberiusz Kowalczyk. Na dalszych miejscach uplasowali si? Artur Zieleniecki, Ireneusz Kura? oraz Grzegorz Peksa.

Zmagania strongmanów dope?ni? pokaz kulturystyczny Marcina Jab?o?skiego, który wzbudzi? zachwyt zw?aszcza u ?e?skiej cz??ci publiczno?ci.


Nie mniejsze emocje wywo?a? wyst?p kulturysty Jacka Dymka w repertuarze Elvisa Presleya.

Swoim udzia?em sobotni? imprez? u?wietni? tak?e Piotr "Wezyr" Madera - Mistrz ?wiata i dwukrotny Mistrz Polski w ta?cu breakdance (jeden z trzech tancerzy tego stylu, który zaprezentowa? swoje umiej?tno?ci przed papie?em Janem Paw?em II na prywatnej audiencji w Watykanie w 2004).


Du?a liczba publiczno?ci ?wiadczy z ca?? pewno?ci? o powodzeniu tej wakacyjnej imprezy.