II Rodzinny Rajd Rowerowy odwo?any
20.06.2011.

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie informuje, ?e w zwi?zku ze z?ymi warunkami atmosferycznymi (opady deszczu)  II Rodzinny Rajd Rowerowy w dniu 18 czerwca zostaje odwo?any. Nowy termin zostanie podany do wiadomo?ci we wrze?niu 2011 roku.