WYKAZ IMPREZ organizowanych przez OKSiR Witkowo - czerwiec-sierpie? 2011
23.06.2011.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej wakacyjnej oferty
18 czerwca 2011 - II Rodzinny Rajd Rowerowy
24 czerwca 2011 - Letnia scena plenerowa
Prezentacja zespo?u folklorystycznego z Holandii
25 czerwca 2011 - Letnia scena plenerowa - muzyka popularna
02 - 8 lipca 2011 II Mi?dzynarodowe Spotkania M?odych Wokalistów
1 lipca 2011- Letnia scena plenerowa
Wyst?p zespo?u folklorystycznego z Zakopanego
2 lipca 2011 - Letnia scena plenerowa - muzyka popularna
6 - 9 lipca 2011 I Letnie Warsztaty Wokalne
8 lipca - koncert fina?owy II Mi?dzynarodowych Spotka? M?odych Wokalistów
9 lipca - koncert galowy uczestników I Letnich warsztatów wokalnych
10 lipca - rekreacyjny turniej siatkówki pla?owej - pla?a Skorz?cin
15 lipca 2011 - Letnia scena plenerowa - muzyka popularna 16 lipca 2011- Letnia scena plenerowa - muzyka popularna
22 - 23 lipca 2011 - Letnia scena plenerowa - muzyka popularna
24 lipca 2011 - turniej tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Witkowa - korty w Skorz?cinie
29 - 30 lipca 2011 - Letnia scena plenerowa - muzyka popularna
5 - 6 sierpnia 2011 - Letnia scena plenerowa - muzyka popularna
6 sierpnia 2011 - turniej pla?owej pi?ki siatkowej
12 - 13 sierpnia 2011 - muzyka popularna
19 - 20 sierpnia 2011 - muzyka popularna
20 - 21 sierpnia 2011 - turniej pla?owej pi?ki no?nej - pla?a w Skorz?cinie
26 - 27 sierpnia 2011 - muzyka popularna
26 sierpnia 2011 - pokazowy turniej rugby - pla?a w Skorz?cinie
IMPREZY CYKLICZNE
- konkursy na najoryginalniejsz? figur? z piasku (lipiec - sierpie?)
- turnieje strzelectwa sportowego (lipiec - sierpie?)