KONCERT ZESPO?U FOLKLORYSTYCZNEGO "Ma?e Bartusie"
26.06.2011.

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza w dniu 1 lipca do obejrzenia i wys?uchania prezentacji folkloru podhala?skiego w wykonaniu zespo?u „Ma?e Bartusie” z Murza Sichle k/ Zakopanego. Prezentacja rozpocznie si? korowodem  alejkami O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie a nast?pnie zespól zaprezentuje si? na letniej scenie plenerowej w centrum o?rodka.

Image