Wakacyjne warsztaty wokalne ROZWI? SWÓJ TALENT
28.06.2011.

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza dzieci i m?odzie? do udzia?u w I Letnich Warsztatach Wokalnych, które odb?d? si? w dniach 6 - 9 lipca w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie.Zapisy oraz informacje pod nr telefonu 61 4779277 lub osobi?cie w siedzibie OKSiR w Witkowie ul. Sportowa 15 

Image