Wyst?p zespo?u muzycznego
30.06.2011.

SDC15207sW sobot? 25 czerwca O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zorganizowa? wyst?p zespo?u muzycznego. Na letniej scenie plenerowej w Skorz?cinie w wakacyjnej ju? atmosferze tury?ci us?yszeli wiele piosenek zaliczanych do gatunku piosenki popularnej.

SDC15210

SDC15207