Prezentacja taneczno - wokalna w wykonaniu grupy dzieci i m?odzie?y z Lubinia
30.06.2011.
SDC15148s17 czerwca O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie by? organizatorem prezentacji taneczno - wokalnej w wykonaniu grupy dzieci i m?odzie?y z Lubinia pow. ko?cia?ski. Bardzo dobre przygotowanie wokalne i taneczne zosta?o bardzo serdecznie przyj?te przez publiczno?? obserwuj?c? plenerowe popisy m?odych wykonawców.

 

SDC15142