O?rodek Wypoczynkowy w Skorz?cinie reklamowany na ITB w Berlinie 2012!
14.03.2012.

Reklama zach?caj?ca turystów do odwiedzania O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie zosta?a zaprezentowana na  targach turystycznych ITB w Berlinie . Targi , które odby?y si? na pocz?tku miesi?ca  odwiedzi?o ponad 172 tysi?ce  osób  s? jednymi z najwi?kszych przedsi?wzi?? reklamowych bran?y turystycznej w Europie.

O?rodek Wypoczynkowy w Skorz?cinie reklamowany  na ITB w  Berlinie 2012!