KALENDARZ IMPREZ
14.06.2012.

KALENDARZ IMPREZ ROZRYWKOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI O?RODKU WYPOCZYNKOWY W SKORZ?CINIE
LIPIEC - SIERPIE? 2012

2 - 6 lipca - Letnia Scena Plenerowa godzina 20.00 - cykl koncertów w ramach IV Mi?dzynarodowych Spotka? M?odych Wokalistów
6 lipca - Letnia Scena Plenerowa godzina 20.00 - koncert zespo?u De Facto
7 lipca - Letnia Scena Plenerowa godzina 20.30 - koncert Jana Wojdaka
14 lipca - Letnia Scena Plenerowa - koncert muzyki rozrywkowej godzina 19.00
14 - 15 lipca - III  Indywidualny Turniej Strzelecki z wiatrówki
21 lipca - Amfiteatr na Orlej Górze - godzina 21.00 - Koncert poezji ?piewanej
21 lipca - Letnia Scena Plenerowa - godzina 19.00 - Koncert zespo?u muzycznego (muzyka popularna)
28 lipca - Letnia Scena Plenerowa - wyst?p kabaretu „Made In China”
3 sierpnia - Amfiteatr na Orlej Górze - godzina 17.00 - Przedstawienie teatralne dla dzieci
4 sierpnia - Letnia Scena Plenerowa - godzina 20.00 - Koncert zespo?u muzycznego (muzyka rozrywkowa)
11 sierpnia - Letnia scena plenerowa - godzina 19.00 - Big Band Orkiestra - koncert
18 sierpnia - Letnia Scena Plenerowa - godzina 19.00 - Koncert zespo?u muzycznego (muzyka rozrywkowa)
25 sierpnia - Letnia Scena Plenerowa - godzina 19.00 - Koncert zespo?u muzycznego (muzyka rozrywkowa)


KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W SKORZ?CINIE
LIPIEC - SIERPIE? 2012

7 - 8 lipca - turniej pi?ki no?nej dru?yn pi?cioosobowych
15 lipca - turniej pla?owej pi?ki siatkowej
21 lipca - turniej tenisa ziemnego
28 lipca - koszykarki konkurs rzutów za 3 pkt
4 - 5 sierpnia - turniej pi?ki no?nej dru?yn pi?cioosobowych
12 sierpnia - turniej pla?owej pi?ki siatkowej
18 - 19 sierpnia - Mistrzostwa Wielkopolski w Pla?owej Pi?ce No?nej
18 - 19 sierpnia - III Indywidualny Turniej Strzelecki z wiatrówki o „ Br?zow? strzelb? Gniezna i Powiatu Gnie?nie?skiego
25 sierpnia - turniej tenisa ziemnego

Powy?sze propozycje programowe stanowi? wykaz imprez przewidzianych do realizacji. Jednak?e Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionym harmonogramie m. innym z uwagi na fakt i? realizacja imprez odbywa? b?dzie si? w konwencji plenerowej a w tym przypadku warunki atmosferyczne mog? wp?yn?? na dokonanie zmian programowych.

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w naszych propozycjach