VIII Mistrzostwa Wielkopolski w Pla?owej Pi?ce No?nej
04.08.2008.

16 i 17 sierpnia w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie odb?d? si? Mistrzostwa Wielkopolski w Beach Soccer. Patronat honorowy nad t? imprez? obj?? prezydent miasta Gniezna Jacek Kowalski. Tegoroczna ods?ona imprezy przynosi wiele zmian w samym systemie rozgrywek (max. 16 zespo?ów), jaki i rozmiarach boiska (27mx 36m) oraz bramek (2,20x 5,00m).

Puchary za II i III miejsce funduj? w kolejno?ci Krzysztof Szkudlarek Burmistrz Gminy i Miasta Witkowa oraz Alicja Wentlandt Dyrektor O?rodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie. Nagrody w kategoriach indywidualnych ufundowali Marek Siwiec Wiceprzewodnicz?cy Parlamentu Europejskiego oraz Tadeusz Tomaszewski Pose? na Sejm RP.

Organizatorzy:
1. Agencja Reklamowo- d?wi?kowa „Wipi.pl”
2. Federacja M?odych Socjaldemokratów w Gnie?nie.
3. O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie - O?rodek Wypoczynkowy w Skorz?cinie.
 


Sobota - 16 sierpnia 2008r.

9:00 - Otwarcie Turnieju.

Niedziela - 17 sierpnia 2008r.

10:00 - Rozpocz?cie fazy pucharowej
15:30 - Zako?czenie Turnieju
16:00 - Rozdanie nagród