Rozta?czone "?wierszcze" w Skorz?cinie
16.07.2012.

Rozta?czone "?wierszcze" w Skorz?cinieO?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie  zorganizowa? w pi?tek 13 lipca prezentacje Zespo?u Artystycznego "?wierszcze" . Kilkuset osobowa widownia wielkimi brawami przyjmowa?a ka?d? z kilku prezentacji w wykonaniu 30 rozta?czonych dziewcz?t.

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie  zorganizowa? w pi?tek 13 lipca prezentacje Zespo?u Artystycznego "?wierszcze" . Kilkuset osobowa widownia wielkimi brawami przyjmowa?a ka?d? z kilku prezentacji w wykonaniu 30 rozta?czonych dziewcz?t.

 

Rozta?czone "?wierszcze" w Skorz?cinie

Rozta?czone "?wierszcze" w Skorz?cinie

Rozta?czone "?wierszcze" w Skorz?cinie

Rozta?czone "?wierszcze" w Skorz?cinie

Rozta?czone "?wierszcze" w Skorz?cinie

Rozta?czone "?wierszcze" w Skorz?cinie

Oprócz wspania?ych umiej?tno?ci tanecznych podziw publiczno?ci wzbudzi?y kolorowe stroje w których dziewcz?ta prezentowa?y poszczególne uk?ady taneczne.

Rozta?czone "?wierszcze" w Skorz?cinie

Rozta?czone "?wierszcze" w Skorz?cinie

Rozta?czone "?wierszcze" w Skorz?cinie

Rozta?czone "?wierszcze" w Skorz?cinie

Rozta?czone "?wierszcze" w Skorz?cinie