Spotkania z kultur? ?ydowsk? w Skorz?cinie
16.07.2012.

Spotkania z kultur? ?ydowsk? w Skorz?cinieW sobot? 21 lipca od godziny 20.30 na letniej scenie plenerowej w Skorz?cinie wyst?pi zespó? muzyki ?ydowskie "Shalom". Organizatorami koncertu s?: Gmina Witkowo, O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie oraz Towarzystwo Wielkopolska Izrael. Patronat honorowy obj?li: Ambasada Izraela w Polsce, Marsza?ek Województwa Wielkopolskiego  Marek Wo?niak, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowa Krzysztof Szkudlarek. Mecenat nad koncertem obj?? Urz?d Marsza?kowski Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Gnie?nie, Urz?d Gminy w Witkowie oraz O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Spotkania z kultur? ?ydowsk? w Skorz?cinie