IV Mi?dzynarodowe Spotkania M?odych Wokalistów zako?czone!
19.07.2012.

IV Mi?dzynarodowe Spotkania M?odych Wokalistów zako?czone!W dniach 2 do 8 lipca O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zorganizowa? po raz czwarty w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie spotkania m?odych wokalistów. W tegorocznych spotkaniach uczestniczy?o 16 m?odych adeptów sztuki wokalnej z Witkowa, Gniezna, Rzgowa z woj. ?ódzkiego oraz z miasta Uma? na Ukrainie.

IV Mi?dzynarodowe Spotkania M?odych Wokalistów zako?czone!

IV Mi?dzynarodowe Spotkania M?odych Wokalistów zako?czone!

IV Mi?dzynarodowe Spotkania M?odych Wokalistów zako?czone!

Oprócz codziennych warsztatów uczestnicy prezentowali swoje umiej?tno?ci na letniej scenie plenerowej.

IV Mi?dzynarodowe Spotkania M?odych Wokalistów zako?czone!

IV Mi?dzynarodowe Spotkania M?odych Wokalistów zako?czone!