Spotkanie z kultura Izraela w Skorz?cinie
23.07.2012.

Spotkanie z kultura Izraela w Skorz?cinieW sobot? 21 lipca na letniej scenie plenerowej w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie wyst?pi? zespó? muzyczne „SHALOM”. Kwintet muzyków w sk?adzie: instrumenty -  kontrabas, akordeon , skrzypce oraz dwoje wokalistów przez blisko 1, 5 godziny przybli?y? licznie zebranej widowni melodie, których korzenie tkwi? na ziemi izraelskiej.

Spotkanie z kultura Izraela w Skorz?cinie

Piosenki i pie?ni przeplatane regionalnym,  s?ownym humorem stworzy?y bardzo dobre widowisko zako?czone dwukrotnymi bisami. Patronat honorowy nad koncertem obj?li: Ambasada Izraela w Polsce, Marsza?ek Województwa Wielkopolskiego Marek Wo?niak, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek.

Spotkanie z kultura Izraela w Skorz?cinie