"Made in China" w Skorz?cinie!
01.08.2012.

"Made in China" w Skorz?cinie!W sobot? 28 lipca t?umy publiczno?ci zebra?y si? wokó? letniej sceny plenerowej w Skorz?cinie aby obejrze? prezentacje w wykonaniu zielonogórskiego kabaretu "Made in China". Pe?en znakomitej satyry , wspania?ego humoru program zosta? bardzo ciep?o przyj?ty przez publiczno??.

 

"Made in China" w Skorz?cinie!

"Made in China" w Skorz?cinie!

"Made in China" w Skorz?cinie!

"Made in China" w Skorz?cinie!

"Made in China" w Skorz?cinie!

"Made in China" w Skorz?cinie!