O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji wyró?niony!
03.12.2012.

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zosta? wyró?niony przez Pana Marka Wo?niaka Marsza?ka Województwa Wielkopolskiego za organizacj? bezpiecznego k?pieliska nad Jeziorem Niedzi?giel w Skorz?cinie w sezonie letnim 2012. Wyró?nienie przyznano najlepiej zorganizowanym k?pieliskom w Wielkopolsce w ramach projektu pn. "Bezpieczne k?pieliska Wielkopolski ".

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji wyró?niony!