PROGRAM IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I SPORTOWO - REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH W SEZONIE LETNIM
20.06.2013.

PROGRAM IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I SPORTOWO - REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH W SEZONIE LETNIM 2013 PRZEZ O?RODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie w sezonie letnim 2013 zorganizuje na terenie Gminy Witkowo wiele imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowo - rekreacyjnych adresowanych zarówno dla mieszka?ców Gminy Witkowo jak równie? turystów przebywaj?cych w O?rodku Wypoczynkowym Skorz?cinie.

PROGRAM IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I SPORTOWO - REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH W SEZONIE LETNIM 2013 PRZEZ O?RODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie w sezonie letnim 2013 zorganizuje na terenie Gminy Witkowo wiele imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowo - rekreacyjnych adresowanych zarówno dla mieszka?ców Gminy Witkowo jak równie? turystów przebywaj?cych w O?rodku Wypoczynkowym Skorz?cinie.

 

Terminarz imprez o kulturalno - rozrywkowych przedstawia si? nast?puj?co:
29 czerwca - Letnia scena plenerowa w Skorz?cinie - koncert zespo?u coverowego
2 - 7 lipca - Letnia scena plenerowa w Skorz?cinie - cykl koncertów w wykonaniu uczestników V Mi?dzynarodowych Spotka? M?odych Wokalistów
10 lipca - Letnia scena plenerowa - wyst?p Zespo?u Tanecznego „?wierszcze"
20 lipca - Letnia scena plenerowa - koncert „Kapeli Odjazdowej z Witkowa"
27 lipca - Letnia scena plenerowa - koncert Big Bandu
3 sierpnia - Letnia scena plenerowa - koncert zespo?u coverowego
9 sierpnia - Letnia scena plenerowa - koncert „Kapeli Odjazdowej z Witkowa"
17 sierpnia - Letnia scena plenerowa - wyst?p kabaretu
24 sierpnia - Letnia scena plenerowa - koncert zespo?u coverowego
Cykliczne przedstawienia teatralne dla dzieci - amfiteatr w Skorz?cinie oraz park miejski w Witkowie przy ul. Wrzesi?skiej

Program imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez OKSiR w okresie lipiec - sierpie? 2013
1 - 20 lipca tygodniowe turnusy sportowo - rekreacyjne dla dzieci ze szkó? podstawowych z Gminy Witkowo
Turniej pla?owej pi?ki siatkowej - pla?a w Skorz?cinie
Turniej pla?owej pi?ki siatkowej - boisko przy ul. Wrzesi?skiej w Witkowie
Turniej pi?ki no?nej dla dzieci do lat 10 - boisko Orlik w Skorz?cinie
Turniej pi?ki no?nej dla dzieci od 11 do 14 alt - boisko Orlik w Skorz?cinie
Turniej kometki dla dzieci - kompleks boisk sportowych w Skorz?cinie
Turniej strzelectwa sportowego - Skorz?cinie
Turniej pla?owej pi?ki no?nej - pla?a w Skorz?cinie

Z uwagi na fakt i? imprezy przygotowane do realizacji maj? charakter plenerowy Organizator informuje, ?e program mo?e ulec modyfikacji ze wzgl?du na warunki atmosferyczne.
Zapisy oraz bli?sze informacje: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , tel. 61 477 92 77.