Otwarte Mistrzostwa Polski Jachtów ?aglowych RC
02.09.2008.

Starostwo Powiatowe w Gnie?nie, Urz?d Gminy i Miasta w Witkowie, Gminny Klub Modelarski „Sokó?” Witkowo, Biuro Wielkopolskiego Zarz?du LOK w Poznaniu zapraszaj? 13-14 wrze?nia 2008 r. na Otwarte Mistrzostwa Polski Jachtów ?aglowych RC w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie.

13.09.2008 r. (sobota)

  9,30  Uroczyste otwarcie zawodów
10,00 - 13,00  Starty F5-10
13,30 - 14,30  Przerwa
14,30 - 18,00  Starty F5-10

14.09.2008 r. (niedziela)

  8,30 - 12,30  Starty F5-10
12,30 - 14,00  Przerwa
14,00  Uroczyste zako?czenie zawodów, oficjalne og?oszenie wyników

 

Image