Art - wakacje zako?czone
13.07.2013.

 ART - WAKACJE Z OKSiR WITKOWOPonad trzydzie?cioro dzieci uczestniczy?o w I Art - Wakacjach zorganizowanych w okresie od 1 do 13 lipca przez O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie. Podczas warsztatów dzieci rozwija?y swoje umiej?tno?ci w ró?nych sztukach plastycznych, odlewu gipsowego, malarstwa i rysunku oraz zaj?? plenerowych.