Rozta?czone ?wierszcze w Skorz?cinie!
13.07.2013.

Rozta?czone "?wierszcze" w Skorz?cinie

W ?rod? 10 lipca O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zorganizowa? prezentacje Artystycznego Zespo?u Tanecznego "?wierszcze". T?umy turystów obejrza?y na letniej scenie plenerowej w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie wspania?y pokaz taneczny, który co chwil? wzbudza? ogromny aplauz widowni.