Klimatyczne lato w Skorz?cinie!
11.07.2014.
Klimatyczne Wakacje w Skorz?cinieOd 1 lipca do 6 lipca Gmina Witkowo wspólnie z O?rodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zrealizowa?a w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie projekt artystyczno - rozrywkowy pn. „Klimatyczny Skorz?cin 2014". Na mieszka?ców Gminy Witkowo oraz turystów przebywaj?cych w Skorz?cinie czeka?o kilka wydarze? muzycznych, wokalnych, tanecznych i teatralnych. Od 1 lipca do 6 lipca Gmina Witkowo wspólnie z O?rodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zrealizowa?a w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie projekt artystyczno - rozrywkowy pn. „Klimatyczny Skorz?cin 2014". Na mieszka?ców Gminy Witkowo oraz turystów przebywaj?cych w Skorz?cinie czeka?o kilka wydarze? muzycznych, wokalnych, tanecznych i teatralnych.

 Klimatyczne Wakacje w Skorz?cinie

Klimatyczne Wakacje w Skorz?cinie

Klimatyczne Wakacje w Skorz?cinie

Klimatyczne Wakacje w Skorz?cinie

Do 6 lipca na letniej scenie plenerowej w Skorz?cinie oraz w amfiteatrze na Orlej Górze odby?y si? koncerty w wykonaniu piosenkarzy z Ukrainy oraz Emilii Krzewi?skiej i Oliwii Dutko.

Klimatyczne Wakacje w Skorz?cinie

Klimatyczne Wakacje w Skorz?cinie

Klimatyczne Wakacje w Skorz?cinie

Klimatyczne Wakacje w Skorz?cinie

Dla mi?o?ników orkiestr d?tych zagra?a M?odzie?owa Orkiestra D?ta Gminy Tarnowo Podgórne. Wielkie przeboje The Beatles i Czerwonych Gitar przypomnia?a grupa „The Shout" z Opola.

Klimatyczne Wakacje w Skorz?cinie

Klimatyczne Wakacje w Skorz?cinie

Klimatyczne Wakacje w Skorz?cinie

Klimatyczne Wakacje w Skorz?cinie

Mi?o?nikom ta?ca zaprezentowa? si? Zespó? Artystyczny „?wierszcze" a dla najm?odszych w amfiteatrze odby?o si? przedstawienie teatralne pt. „Calineczka"

Klimatyczne Wakacje w Skorz?cinie

Klimatyczne Wakacje w Skorz?cinie

Klimatyczne Wakacje w Skorz?cinie

Klimatyczne Wakacje w Skorz?cinie