VIII Mistrzostwa Wielkopolski w Pla?owej Pi?ce No?nej
12.09.2008.

Eliminacje w fazie grupowej przebrn?li szcz??liwie zawodnicy Energetiki Wrze?nia, GGP KGL Wrze?nia, Hurtowni Piast, Korona s.c., FC G?barzewo, Niepowo?ani przez Beenhakkera, Cosinus Gniezno, Anty.

Image

Pierwszy ?wier?fina? rozegrali zawodnicy z Wrze?ni Energetika oraz GGP KGL. W wyrównanym pojedynku zwyci??yli zawodnicy dru?yny GGP KGL pokonuj?c 1:0 Energetik?, zwyci?sk? bramk? zdoby? Kamil Kozielski. Drugi z 4 ?wier?fina?ów rozegrali zawodnicy Hurtowni Piast i Korony w regulaminowym czasie gry pad? wynik 1:1 bramki zdobyli Marcin Bilicki dla Piasta i Damian Szczepaniak dla Korony. O wyniku tego spotkania rozstrzygn??y rzuty karne, w nich lepsi okazali si? zawodnicy Korony pokonuj?c Hurtownie Piast 3:0. Przedostatni? par? ?wier?fina?ow? tworzy?y dru?yny Niepowo?anych przez Beenhakkera oraz FC G?barzewo w regulaminowym czasie gry nie pad?o rozstrzygni?cie i o wyniku po raz drugi zadecydowa?y rzuty karne. Skuteczniej egzekwowali je zawodnicy FC G?barzewa pokonuj?c 4:1 dru?yn? Niepowo?anych. W ostatnim ?wier?finale spotkali si? zawodnicy Cosinusa oraz Anty. Cosinus dozna? dotkliwej pora?ki 5:0 bramki strzelali Marek Janaszak, Bartosz i Sebastian Staszewscy, B?a?ej Franczak oraz Tomasz Zimnik.
Awans dalej uzyska?y zespo?y Korony i GGP KGL oraz FC G?barzewo i Anta tworz?c kolejno pierwsz? i drug? par? pó?fina?ow?. Pierwszy pó?fina? nie przyniós? rozstrzygni?cia w regulaminowym czasie gry po bramkach Damiana Szczepaniaka i Krzysztofa Graczyka na tablicy widnia? wynik 1:1. Rzuty karne przegrali zawodnicy GGP KGL Wrze?nia 2:3. W drugim równie emocjonuj?cym pó?finale uczestnicy eliminacji do Pucharu Polski w Beach Soccerze zespó? Anty przegra? w karnych z FC G?barzewo 2:1. Wielk? klas? i umiej?tno?ciami wykaza? si? Robert Grzesik broni?c 4 rzuty karne.

Image

W meczu o 3 miejsce spotka?y si? zespo?y GGP KGL i Anty, którzy czysto i g?adko wygrali 0:3. Bramki strzelili Marek Janaszak oraz Tomasz Zimnik - 2.
Mecz fina?owy VIII Mistrzostw Wielkopolski sta? na najwy?szym poziomie. Po pierwszej po?owie bli?ej zwyci?stwa byli zawodnicy Korony po bramce Daniana Szczepaniaka, lecz po zmianie stron wyrówna? Mateusz Zawada i po raz kolejny zdecydowa?a skuteczno?? z 9 metra. Karne lepiej egzekwowali zawodnicy Korony i to oni pojechali do domu z Pucharem Jacka Kowalskiego za zaj?cie I miejsca w VIII Mistrzostwach Wielkopolski.

Klasyfikacja generalna VIII Mistrzostw Wielkopolski

Zwyci?zc? turnieju zosta?a Korona s.c. otrzymuj?c puchar ufundowany przez Prezydenta Jacka Kowalskiego. Drugie miejsce w turnieju zaj??a dru?yna FC G?barzewo obdarowana zosta?a pucharem ufundowanym przez Burmistrza Gminy i Miasta  Witkowo Krzysztofa Szkudlarka. Trzecie miejsce przypad?o uczestnikowi eliminacji do Pucharu Polski zespo?owi Anta. Otrzyma? on puchar Dyrektora OKSiR Witkowo.

W klasyfikacjach indywidualnych nagrodzeni zostali nast?puj?cy zawodnicy:

Najlepszy Bramkarz
Robert Grzesik - FC G?barzewo

Król Strzelców
Tomasz Zimnik - Anta

Najlepszy Zawodnik
Bartosz Staszewski - Anta  

Dru?yna Fair Play
FC G?barzewo

Najsympatyczniejszy Zawodnik
?ukasz ?akomy - FC G?barzewo

Najm?odszy Zawodnik
Szymon Andrzejewski  - Niepowo?ani przez Beenhakkera

Najskuteczniejsza Dru?yna
Anta