Otwarte Mistrzostwa Polski Jachtów ?aglowych RC
16.09.2008.

W dniach 13 - 14 wrze?nia 2008 roku na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie odby?y si? Otwarte Mistrzostwa Polski Jachtów ?aglowych Sterowanych Radiem Klasy F5-10.

Image

G?ównymi organizatorami imprezy byli: Biuro Wielkopolskiego Zarz?du LOK w Poznaniu, Urz?d Gminy i Miasta w Witkowie, Klub Modelarski GKM „SOKÓ?”, OKSiR oraz Starostwo Powiatowe w Gnie?nie, Prezydent Miasta Gniezno, 3 Brygada Lotnictwa Transportowego i 33 Baza Lotnicza w Powidzu.

Image 

Wyniki mistrzostw:

Klasyfikacja SENIOR F5-10

1. Springer Jan - 20.9 S.M. W?growiec
2. Albrecht Pawe? - 79.4 PKM LOK “Wodnik” Pozna?
3. Becker Andrzej - 106.0 Bliza Wejcherowo

Klasyfikacja JUNIOR F5-10

1. Oksinski Adam - 42.8 Bliza Wejherowo
2. Ejsymont Micha? - 174.0 S.M. Wagrowiec
3. Klawikowski Karol - 226.0 Bliza Wejherowo

Klasyfikacja Otwarta

1. Springer Jan - 20.9 S.M. Wagrowiec
2. Damaszk Damian - 26.1 Bliza Wejherowo
3. Sokolowski Lukasz - 42.8 S.M. Wagrowiec

Image


Nagrodami w mistrzostwach by?y pami?tkowe dyplomy, medale, puchary oraz nagrody rzeczowe w postaci sprz?tu sportowego i modelarskiego.
Regaty przebiega?y przy pi?knej ?eglarskiej wietrznej pogodzie, co powodowa?o, ?e licznie zebrani kibice ?eglarstwa i wczasowicze mogli doceni? ?wietn? form? naszej kadry narodowej.

 Image


Zawody przebiega?y w sportowej, kole?e?skiej atmosferze, co by?o równie? sukcesem s?dziów i obs?ugi technicznej, któr? sprawowali cz?onkowie UKS GKM „SOKÓ?” Witkowo.