Zumba na pla?y w Skorz?cinie
16.08.2014.
Zumba na pla?y w Skorz?cinieO?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zorganizowa? ogólnodost?pne warsztaty zumby. Na i w okolicy plenerowej estrady usytuowanej w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie zgromadzi?y si? t?umy wczasowiczów ch?tnych do udzia?u w warsztatach. Trwaj?ce ponad godzin? zaj?cia bardzo przypad?y do gustu ich uczestnikom.

Zumba na pla?y w Skorz?cinie

Zumba na pla?y w Skorz?cinie

Zumba na pla?y w Skorz?cinie

Zumba na pla?y w Skorz?cinie

Zumba na pla?y w Skorz?cinieZumba na pla?y w Skorz?cinie

Zumba na pla?y w Skorz?cinie

Zumba na pla?y w Skorz?cinie

Zumba na pla?y w Skorz?cinie