O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie
04.09.2014.

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza do korzystania z obiektów w hali widowiskowo - sportowej w Witkowie przy ul. Czerniejewskiej. Do dyspozycji pe?nowymiarowe boisko do gier zespo?owych (pi?ka r?czna, koszykówka, halowa pi?ka no?na), dwa boiska do pi?ki siatkowej, sala fitness, dwie sale do ?wicze? tanecznych, gimnastycznych i relaksacyjnych. Bli?sze informacje i zapisy pod nr tel. 61 477 92 77.

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza
O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza