Komunikat
20.04.2015.

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie informuje, ?e w roku 2015  Pole Namiotowe w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie dost?pne b?dzie w terminie od 30 kwietnia 2015 r. do 1 pa?dziernika 2015 r.