Muzyczna niedziela w Skorz?cinie
30.07.2015.

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

zaprasza

2 sierpnia (niedziela) 2015 r.

od godz. 18.00  Koncert zespo?u "SULJAZZ BAND"

oraz od godz. 20.00 zapraszamy na szantowy Koncert w wykonaniu  grupy "SKIPERSI"

Oba koncerty odb?d? si? na Letniej Scenie Plenerowej w Skorz?cinie