Ja? i drzewo fasolowe
10.08.2015.

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji

w Witkowie

zaprasza  dzieci i rodziców

do obejrzenia przedstawienia teatralnego

pt. " Ja? i drzewo fasolowe

Pi?tek  14.08 2015 r.

 godz. 17.00 Budynek O?wiatowy przy ul. Powsta?ców Wlkp. w Witkowie

godz. 18.30 Amfiteatr na Orlej Górze w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?

 /WST?P WOLNY/