Przedstawienie teatralne " Wars i Sawa"
20.08.2015.

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji  w Witkowie

zaprasza

dzieci i rodziców

do obejrzenia przedstawienia teatralnego 

pt. " Wars i Sawa"

Wtorek, 25.08 2015 r.

 godz. 17.00 Budynek O?wiatowy przy ul. Powsta?ców Wlkp. w Witkowie 

godz. 18.30 Amfiteatr na Orlej Górze w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie

 /WST?P WOLNY/