Koncert zespo?u " EDYTA BAND"
20.08.2015.

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie 

zaprasza na

Koncert Muzyki Rozrywkowej  

zespo?u "EDYTA BAND"

Czwartek, 20 sierpnia 2015 r. godz. 19.00

Letnia Scena Plenerowa w Skorz?cinie

cinie