Zmiana adresu siedziby OKSiR
26.02.2016.

Informujemy, ?e z dniem 1 marca 2016r. O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji

zmienia adres siedziby z dotychczasowej na:

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Jana Paw?a II 3

62-230 Witkowo


Jednocze?nie informujemy, ?e pozosta?e dane tj. numery telefonów, numer NIP, REGON, konto bankowe, adres e-mail pozostaj? bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzgl?dnienie powy?szej zmiany w kierowanej do nas korespondencji, dokumentach oraz wystawianych fakturach.