Informacja
21.04.2016.

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji

w Witkowie informuje, ?e z dniem 21.04.2016 r.

nie wyra?a zgody na ustawianie na polu namiotowym

przyczep kempingowych typu domek holenderski.