Og?oszenie
28.11.2016.
O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie informuje U?ytkowników nieruchomo?ci w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie o mo?liwo?ci przeprowadzenia konsultacji dotycz?cych  szacowania zamawianej mocy elektrycznej w  zabudowaniach. Ustalenia terminu mo?na dokona? telefonicznie do dnia 22 grudnia 2016 r. od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 9.00 – 15.00  pod nr 793879788
 
og