ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU
05.04.2019.

na dzierżawę nieruchomości o powierzchni 2,2000 ha stanowiącej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 5088/21 i 5088/15 z wyłączeniem ciągu komunikacyjnego (drogi wewnątrz terenu) oraz prawo dzierżawy pomieszczenia na biuro-recepcję, toalety, natryski i punkt mycia naczyń

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia wyłącznie usług prowadzenia pola namiotowego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie w sezonie letnim 2019 r.

 

Dnia 4 kwietnia 2019 r. o godz. 900 Komisja Przetargowa w składzie:

1. Przewodniczący - Barbara Majchrzak

2. Członek - Magdalena Siewka

3. Członek - Dariusz Małkowiak

stwierdziła, że nie wpłynęła żadna oferta na dzierżawę nieruchomości o pow. 2,2000 ha, stanowiącej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 5088/21 i 5088/15 w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Komisja Przetargowa