Og?oszenie
22.05.2019.

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie informuje, ?e w sezonie letnim 2019 Pole Namiotowe zosta?o wydzier?awione firmie PHU OAZA.