Oferta dzier?awy
09.06.2020.

http://oksir.witkowo.pl/templates/oksir/images/logo.pngO?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, w zwi?zku z rezygnacj? poprzedniego dzier?awcy informuje, ?e istnieje mo?liwo?? dzier?awy toalety w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie przy alei S?onecznej (przy kompleksie boisk). Cena wywo?awcza 1200,-z? brutto.

Oferty nale?y sk?ada? do 22.06.2020r. w Centrum Kultury w Witkowie ul. Jana Paw?a II 3 lub mailowo: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Przed przyst?pieniem do prowadzenia dzia?alno?ci nale?y zawrze? stosown? umow? na wod?, ?cieki i odpady sta?e z Zak?adem Gospodarni Komunalnej w Witkowie. Za zu?yt? energi? elektryczn? nale?y rozliczy? si? z OKSiR Witkowo (na podstawie odczytu z podlicznika). Telefon kontaktowy 61/477 92 77.