Oferta pracy
09.06.2020.

 O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie poszukuje pracownika sezonowego do prac porz?dkowych w hotelu oraz toaletach publicznych w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie.

Zainteresowanych prosimy o zg?aszanie si? do Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie ul. Jana Paw?a II 3, w godzinach od 8.00 do 14.00, do dnia 18 czerwca 2020 r.

Wi?cej informacji pod numerem 61/477 92 77.