Spotkanie z zawodnikami Start Gniezno
07.07.2009.
ImageO?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie w sobot? 04 lipca zorganizowa? wspólnie z Towarzystwem Sportowym „Start Gniezno” otwarte spotkanie z zawodnikami sekcji ?u?lowej Startu Gniezno. Spotkanie zaaran?owano przy fontannie w centralnym punkcie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie. Kilkaset osób mog?o porozmawia? z zawodnikami o bie??cych sprawach klubu jak równie?

 

Image

na temat sytuacji tej dyscypliny sportu w kraju.  Nie lada gradk? dla zgromadzonych by?a prezentacja profesjonalnego motocykla ?u?lowego na tle którego dziesi?tki osób wykona?o pami?tkowe zdj?cia.

Image

Blisko godzinne spotkanie przebiega?o w serdecznej atmosferze a kilkunastu uczestników przygotowanego na spotkanie przez organizatorów spotkania tematycznego konkursu otrzyma?o bezp?atne wej?ciówki na najbli?szy mecz ligowy Startu Gniezno.

Image