Harmonogram Imprez
07.07.2009.

Zapraszamy pa?stwa do zapoznania si? z harmonogram imprez przewidywanych do organizacji b?d? wspó?organizacji przez OKSiR w sezonie letnim 2009 w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie.

 • 11 lipca - Otwarty turniej koszykówki
 • 18 lipca - Turniej siatkówki pla?owej
 • 18 lipca - koncert zespo?u (muzyka rozrywkowa)
 • 18 lipca - Indywidualny i Dru?ynowy Turniej Strzelecki o Puchar Lata 2009 - od godziny 13.00  okolice by?ego o?rodka MPK Pozna?
 • 19 lipca - konkurs figur piaskowych
 • 25 lipca - turniej tenisa ziemnego (nawierzchnia bitumiczna)
 • 1 sierpnia - koncert zespo?u (muzyka rozrywkowa)
 • 1-2 sierpnia - Turniej Pla?owej Pi?ki No?nej O Puchar Marsza?ka Województwa Wlkp.
 • 8 sierpnia - turniej pla?owej pi?ki siatkowej
 • 9 sierpnia - konkurs figur piaskowych
 • 15 sierpnia - turniej koszykówki
 • 15 sierpnia - koncert zespo?u (muzyka biesiadna)
 • 22-23 sierpnia - Turniej rugby na pla?y