Akcja oddawania krwi
17.07.2009.
ImageW sobot? 11 lipca w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie Polski Czerwony Krzy? oddzia? w Gnie?nie oraz O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie byli organizatorami akcji oddawania krwi.

 

Kilkadziesi?t osób honorowo oddawa?o krew w specjalnie sprowadzonym na t? okazj? autobusie przystosowanym do tego typu zabiegów. Z uwagi na fakt i? akcja cieszy?a si? bardzo du?ym zainteresowaniem.

Image

Image

Image


Organizatorzy podj?li decyzj? o ponowieniu akcji 8 sierpnia.