I Rekreacyjny Turniej Pla?owej Pi?ki Siatkowej
05.08.2009.
O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie organizuje w sobot? 8 sierpnia od godziny 11.00 I Rekreacyjny Turniej Pla?owej Pi?ki Siatkowej. Turniej rozegrany zostanie na pla?y g?ównej w zachodniej jej cz??ci. Dwuosobowe zespo?y mog? zg?asza? ch?? udzia?u w dniu zawodów od godziny 10.30. Organizator nie przewiduje podzia?u na ?adne grupy wiekowe. Natomiast podzia? nast?pi w przypadku zg?osze? w kategorii kobiet i m??czyzn.